bambino

sebongela

sebongela

If it is bambino /bambino/bambina

does it become 

bimbo/ bimba bimbi

caterina-rocket-italian-tutor

caterina-rocket-italian-tutor

Hi sebongela, 

you can replace these terms as follows:
  • "bambino" with "bimbo"
  • "bambina" with "bimba"
  • "bambini" with "bimbi"

Hope this helps :) 

Ask a question or post a response

If you want to ask a question or post a response you need to be a member.

If you are already a member login here.
If you are not a member you can become one by taking the free Rocket Italian trial here.