Pinyin excersise.

barryh

barryh

Ni Hao, Huanying di yi ci "Pinyin" post. Meitian wo kan yi kan Forum, ruguo meiyou ren zai. Keneng wo he biede xueshang hui lianxi? Ruguo tamen nuli, keneng womende Hanyu dou zuihao.
K.ami

K.ami

Duibuqi, qing ni hui (tell) wo de jiao shenme ming zi Hanyu? wo jiao Kamize. Xiexie.
barryh

barryh

Ni Hao Kamize, Jian dao Ni wo hen gaoxing. Wo jiao Barry. Huanying dao Forum. Zhu Ni yong Pinyin changchang.
STEFFANNY-F

STEFFANNY-F

ni hao

Ask a question or post a response

If you want to ask a question or post a response you need to be a member.

If you are already a member login here.
If you are not a member you can become one by taking the free Rocket Chinese trial here.